Neptun Øst inviterer medlemmer med barn/barnebarn til ridetur i Hemsedalsfjellene

 

Tur 1 - 1. - 3. august

Tur 2 - 15. - 17. august.

Opplev en tur med variert terreng, uberørt høyfjellsnatur og kulturlandskap med seterdrift og dyreliv - ri gjennom de fantastiske Hallingdal- og Hemsedalsfjellene. Under turen raster vi på fine setervoller, tenner bål og koker kaffe og te.

Turprogram

Vi rir ut fra Fjelldokkstølen på nye stier hver dag. På Fjelldokkstølen vil rytterne få enkelt-, to-, tre- og firesengsrom. Første ridedagen går turen rundt høydedragene i Volelia og Gaurhovd. Etter rast på Solhovdstølen går turen tilbake til Fjelldokkstølen. Andre dagen går turen vestover med rast på Breiset, der vi har utsikt til Reineskarvet og Hallingskarvet.
Siste dagen rir vi en rundtur i Volelia og raster på Grov-stølen. Tilbake rir vi over Hellingreset, der vi har utsikt over Hemsedal og Skogshorn. Turen avsluttes på Fjelldokkstølen ca kl 16:00. 

Tur 1 kan forlenges i forkant mot tillegg. Prisen på dette er ikke klar pr nå. Dette gjøres opp med arrangør direkte (Neptun Øst kan reservere).

Arrangør www.ridetur.no

Egenandel:

kr 1100 for voksne
kr 600 for barn (tom 14 år)

Ansvarlig for turen - Ann Kristin

 

Påmeldingsfrist 27. april

Påmelding stengt

Med forbehold om kansellering ved lav interesse. Loddtrekning blir foretatt etter påmeldingsfristens utløp ved for mange påmeldte.