Egenandeler innbetales til Neptun Øst på konto nr 2601.16.08514 når du har fått bekreftet plass og innen oppgitt betalingsfrist.

Husk å merke innbetaling med navn og arrangement.

Alle påmeldinger er bindende etter påmeldingsfristens utløp og en er forpliktet til å betale egenandelen.

Turer åpne for påmelding finner du på programsiden

Spørsmål eller endringer til registrerte påmeldinger gjøres til booking(krøllalfa)neptunost.com