Valg 2016

19.12.2016

Da er årets valg igang.

Kandidater på valg:

Magne Fure, ressursgruppen, bosatt på Lillehammer
Gro Rossebø, Troll A, bosatt på Klavestadhaugen
Marit Linde, Heidrun, bosatt i Oslo
Morten Helge Odland, Heidrun, bosatt i Husøysund

3 kandidater skal velges

Følgende kandidater er ikke på valg:

Ann Kristin Fon
Geir Kristian Knutsen
Heidi Askvik
Amund Grønvold

Mail med link til stemmeseddel er sendt ut pr e-post. Frist for å avgi stemme er 15. januar.

Lars Are Døsrønningen er ansvarlig for gjennomføring av valget